Bag om Louise og kongen

Kom med bag kameraet på optagelserne til den første film i vores Nordea Fonds-støttede formidlingsprojekt. Projektet "Levende fortællinger på tværs af tid og rum 2. del" konkretiseres i 32 nye film i et samarbejde med KeepTalking samt et aktivitets- og læringsspil med LUCUS. Projektet afsluttes august 2016.

Vi ønsker

Nummer
58

Bag om Louise og kongen

Kom med bag kameraet på optagelserne til den første film i vores Nordea Fonds-støttede formidlingsprojekt. Projektet “Levende fortællinger på tværs af tid og rum 2. del” konkretiseres i 32 nye film i et samarbejde med KeepTalking samt et aktivitets- og læringsspil med LUCUS. Projektet afsluttes august 2016.

Vi ønsker at invitere på en dannelsesrejse. At præsentere besøgende og andre for kulturarven på en måde som er interessant og relevant. Med lyd og billeder vækker vi de støvede arkivalier til live. De afdøde låner os deres livshistorier, og vi lader filmmediet gøre dem levende. Vi ønsker med projektet at give unge og ældre en oplevelse af historiske sammenhænge. Ved at præsentere kulturarven på en ny måde kan vi være med til at give pejlemærker i en ellers fragmenteret verden.

Kulturcentret ASSISTENS modtog i perioden oktober 2011 – maj 2013 fondsstøtte fra Nordea Fonden til projektet ”Levende fortællinger på tværs af tid og rum”. Støtten blev givet til udvikling og implementering af stedspecifik, digital audiovisuel formidling af natur- og kulturarv på Assistens Kirkegård. Det digitale formidlingsprojekt er det første på en dansk kirkegård, og adskiller sig fra andre digitale formidlingsprojekter ved et fokus på vidensbaseret indhold i den gode filmhistorie. Med projektet ”Levende fortællinger på tværs af tid og rum” er Centrets formidling nået ud til en bredere del af befolkningen med audiovisuelle narrativer via nye medier.