Årsberetning 2015

 

Kulturcentret ASSISTENS, VPAC af centerleder Gitte Lunding

 

Alle aktiviteter i Kulturcentret ASSISTENS har udgangspunkt i ”viden gennem oplevelse” og forholder sig stedspecifikt til Assistens Kirkegård.

I 2015 omfatter aktiviteterne: Folkeoplysnings- og debataktiviteter, skoletjenesten Etisk Værksted for børn og unge, en række arrangementer under overskriften ”Fortællinger fra ASSISTENS”, særarrangementer under diverse festivaler, ”København læser”, ”Forskningens Døgn”, ”Golden Days”, ”Copenhagen Stage” , ”Copenhagen Christmas” og ”Copenhagen Jazzfestival”, Kulturnatten i København, filmproduktion og 45 teaterforestillinger i Kapellet.

39.763 gæster har benyttet sig af vores kulturaktiviteter, heraf er de 15.746 skoleelever.

 

Skoletjenesteaktiviteter

statistik – skolebesøg: Skoletjenesten i Kulturcentret ASSISTENS modtager besøg hen over hele kalenderåret.

De fleste elever kommer i månederne april (22%) og september (23%), der også er ”lejrskole-måneder”.

Besøg i sommerferiemåneden juli (2%) er besøg fra ungdomsskoler og ”sommerskoler” med danske børn og unge, der er bosat i udlandet.

 

Aldersfordeling i % af de besøgende i 2015

Yngste elever 0.-3. klasse 9%; Mellemtrin 4.-6. klasse  19%; Overbygning 7.-9. klasse 28%; 10 klasse og ungdomscentre  21%; Ungdomsuddannelserne 23%.

 

Antal besøgende skoler og deres geografiske fordeling

Skoletjenesten i Kulturcentret ASSISTENS har i 2015 haft besøg fra 116 forskellige skoler. Nogle skoler har besøgt os med alle klasser på en årgang (4-6 besøg/skole) til den direkte, dialogbaserede formidling i Etisk Værksted for Børn og Unge.

En række skoler har endvidere benyttet Centrets materialer – digitale såvel som analoge – til selvtilrettelagte forløb på kirkegården. Det samlede antal børn og unge, der har besøgt Kulturcentret ASSISTENS i 2015 er 15.746.

Den geografiske fordeling følger alderstrinnet. De yngste elever kommer fra skoler i Københavns Kommune og Hovedstadsområdet og eleverne på overbygningen, ungdomsskoler og ungdomsuddannelser kommer fra hele landet – ofte i forbindelse med et lejrskoleophold i København. Vi har mange fynske og jyske skoler, hvor det er blevet en fast tradition at besøge Centret. Kerteminde Efterskole, Svendborg Erhvervsgymnasium & HF, Hjørring Private Realskole, Kjellerup Skole i Silkeborg, Mølleskolen i Ry, Langkær Gymnasium i Tielst, Sønderbroskolen i Aalborg og Thy-Mors HF&VUC har besøgt os hvert år i mange år. Langkær Gymnasium med 6 klasser i 2015.

Specialskoler i Hovedstadsområdet, der rummer elever med diagnoser som ADHD og autisme, benytter i stigende grad Centrets undervisningstilbud.

”Åben Skole i København”, hvor skolebesøget er betalt af forvaltningen og derfor er gratis for den enkelte skole, har været benyttet af 6 skoler med flest enkeltbesøg fra Tagensbo Skole i Nordvest og Guldberg Skole på Nørrebro.

 

Emner og undervisningstilbud

De yngste elevers besøg er oftest ”årstidsrelaterede” med fokus på naturen på kirkegården som forårsturen og ”Jul på den gamle kirkegård” i december.

For 3. og 4. klasserne er ”Gys og gruelige historier” et populært tilbud, der kan tilrettelæges i relation til genreundervisningen i dansk.  Børnebogen ”Tyvens Tøs” af Hanne Brandt, hvis handling udspiller sig på kirkegården under koleraepidemien i midten af 1800tallet, danner også afsæt for undervisningsforløb. Disse er i 2015 afviklet i et samarbejde med forfatteren. Centrets formidler Christoffer Jørgensen, har været konsulent på bogen og dens fortsættelse. Der er planlagt en trilogi med målgruppen, børn i 9-10 års alderen.

Mellemtrinnet besøger Centret til undervisningsforløbene ”Den fortællende Have”, ”Gys og gruelige historier” og ”Hvad sker der, når vi dør?”. De to sidstnævnte forløb er opbygget med et introducerende modul i Kapellet efterfulgt af omvisning på kirkegården.

For de ældste folkeskoleelever og ungdomsuddannelserne er ”Den fortællende Have”, det tilbud der oftest benyttes. Vi lægger det indhold ind, der svarer til klassernes danskfaglighed: ”Romantikken”, ”Forfattere på kirkegården” og ”H.C. Andersen og hans samtid”.

Lige gyldigt hvilket tilbud vi leverer i Centrets skoletjeneste – og på hvilket klassetrin – præsenteres eleverne for en tværfaglighed, hvori der indgår dansk, historie, billedkunst, naturfag og ”omverdensforståelse”.

 

Folkeoplysnings- og debataktiviteter

Med støtte fra Folkeoplysningsmidlerne i Københavns Kommune har vi gennemført en lang række foredrags- og debatarrangementer udendørs på kirkegården og i Kapellet.

Under overskriften ”Kulturarven – hvad skal vi med den?”, der var en del af ”Golden Days” program, debatterede borgmester Morten Kabell med Mikkel Bogh, SMK, Anne-Louise Sommer, Designmuseum Danmark og Ida Munk, Center for Anvendt Kultur med journalist Anja Bo som ordstyrer.

 

Gratis arrangementer

Med støtte fra Nørrebro Lokaludvalg har vi gennemført en række gratis arrangementer hen over året i et samarbejde med vores faste stab af sangere, musikere og billedkunstnere.

Blandt arrangementerne var familiearrangementet ”Ib Spang Olsens billedunivers”, et tegneværksted med billedkunstner Amitai Romm.

Koncertfortællinger er gennemført i samarbejde med sangerne Elisabeth Børch og Helle Thun i arrangementerne ”Naturformidling med aktører”, ”Demokrati og dannelse”, ”Jazz på Kirkegården” og ”Jul på den gamle kirkegård”.

En del af Centrets naturformidling er endvidere sket i samarbejde med nogle af vores faste, eksterne samarbejdspartnere. Forskningens Døgn arrangementet, ”Kirkegårdens fossiler og skaller” havde medvirken af Frederikke Krabek fra GeoCenter Møn. ”Flagermus-turen”, der altid ligger den den sidste fredag i august, blev gennemført med hjælp af biologerne Ulla Didriksen, Skoletjenesten på Bornholm og Helle Hellensten, Zoologisk Have i København.

 

Jazzparade

Under jazzfestivalen i juli gik vi fra Dronning Louises Bro ad Nørrebrogade til Assistens Kirkegård – med en tom kiste i begravelsesoptog. I optoget deltog New Orleanske musikere i samspil med danske jazzmusikere. Hermed ville vi vise en anderledes måde, at tage afsked med en afdød på. Ligesom de fantastiske, udskårne kister fra Ghana, der var udstillet på Dronning Louises Bro under en FN-konference for et par år siden, medvirkede optoget til, at vi som almindelige, danske ”kulturkristne” blev opmærksomme på vores egne ritualer i mødet med det fremmedartede.

Optoget sluttede på Assistens Kirkegård, hvor en række kendte jazzmusikere er begravet: Heriblandt Ben Webster (1909-1973), Kenny Drew (1928-1993) og Etta Cameron (1939-2010). Etta Cameron fik selv en jazzbegravelse med sørgetog med sang og blæsemusik fra Christians Kirken på Christianshavn til kirkegården.

Rigtig mange glade mennesker deltog i optoget der var arrangeret i et samarbejde med stud.theol. og sanger Elisabeth Børch og Stefanskirken.

 

Teatersamarbejde

Kapellets lille teaterrum, der har plads til 50 teatergæster, er i 2015 blev optimeret med nyt lysudstyr og ny publikumsopbygning. Dette er sket med støtte fra Tuborg Fondet.

I samarbejde med teaterkompagniet TELL to JOY og teaterleder Viktor Melnikov er der opført 45 teaterforestillinger i Kapellet hen over året. Forestillingerne er suppleret med formidlingsaktiviteter på kirkegårdens russisk afsnit og foredrag med eksterne aktører.

Teaterkompagniet har skabt forestillingen ”Den sagtmodige” som stedspecifikt teater i Kapellet. Forestillingen har fokus på de følelser, som en ægtemand gennemgår, ved sin konens død. En kvinde der har begået selvmord. Teaterproduktionen var støttet af A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

 

Kulturnat 2015

På Kulturnatten var kirkegården for en aften blevet indtaget af en shaman. Fra Det gamle Benhus i ”De dødes Have” forsøgte han at genoprette naturens balance med hjælp af mystiske apparater, lys og lyde. Han havde omskabt haven til et mytisk rum, Limbo, hvor han ved hjælp af manen, lys og lyde forvrængede de besøgendes perception. For en stund blev vores opmærksomhed rettet mod naturen, dens puls og åndedrag. Den natur som vi alle er en del af.

Kulturnatten var projektudviklet af lyddesigner Christian Bo, billedkunstner Andreas Johansen og cand. pæd. i pædagogisk filosofi Birger Bo Johansen. For teknik og praktisk afvikling af arrangementet stod firmaet CDS Lighting.

Kulturnatten blev gennemført med støtte fra puljerne til Særarrangementer og Lysprojekter i foreningen Kulturnatten i København.

 

”Levende fortællinger på tværs af tid og rum”.

Filmprojektet, der gennemføres med støtte af Nordea Fonden, er fortsat i 2015 i samarbejde med produktionsselskabet ”Keep Talking”, dramaturg Trine Damgaard og fotograf Daniel Schultz Madsen. De nye film, der er produceret, har fokus på demokrati og dannelse. I 100 året for kvinders valgret viste vi således filmene ”Louise og kongen” og ”Dagmar Hansen” på Grundlovsdag den 5. juni. Direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea Fonden gav Centret og filmene gode ord med på vejen ved lanceringen.

 

Aktiviteter ud af huset

Kulturcentret ASSISTENS deltog endnu en gang på Folkemødet på Bornholm i juni. Her havde de Videns Pædagogiske Aktivitets Centre fælles telt, hvor vi satte fokus på, hvad uformel læring er. Centrene havde inviteret de to borgmestre Pia Allerslev (V) Børne- og ungeborgmester i København og borgmester Mette Touborg (F) fra Lejre til en debat om de uformelle læringsmiljøer betydning for demokrati og dannelse. Ordstyrer for debatten i VPAC-teltet var Gitte Lunding.

Ud over aktiviteter inden for ”egne rammer” har Centrets medarbejdere været flittigt brugt som foredragsholdere og debattører. Her kan nævnes Christoffer Jørgensens medvirken som koncertfortæller på Børsen med Concerto Copenhagen under Operafestivalen og Gitte Lundings foredrag på Kertemindeminde Ny Kirkegård på seminar om Fremtidens Kirkegård.

Centrets medarbejdere er også i 2015 blevet citeret og interviewet i både den skrevne – især Kristeligt Dagblad – og i den elektroniske presse. Gitte Lunding i P1 morgen og P1 dagen og Christoffer Jørgensen i P2 koncerten.

Vores Dostojevskij teater i Kapellet har også vakt opmærksomhed bland kulturjournalister. Interview med skuespiller og teaterleder Viktor Melnikov i Weekendavisen link

 

Det gjorde vi også i 2015

Vi fik besøg af firmaet Mad og Rum der for en aften tog udgangspunkt i Centrets lokaler og omgivelser og omskabte rammerne til en spiselig kunstinstallation. Vi  åbnede dørene til årets uddeling af Nørrebros ildsjæl og vi deltog i Folkemødet på Bornholm på den fælles VPAC-stand.

 

 

“Siden mit første professionelle møde med Kulturcentret ASSISTENS har jeg været begejstret for Centrets  eksperimenterende formidlinger, som altid forholder sig etisk til sin genstand. Kombinationen af personlig og tværfaglig formidling er et stærkt træk, som bryder grænser  og gør det muligt at nå grupper og individer, som næppe ellers ville blive fanget af Centrets genstand, kirkegården.  Assistens Kirkegård fortjener med sine fantastiske gravmæler efter markante borgere at blive formidlet på det niveau,  Centret står for. I forhold til fagenes mål i Folkeskolen burde et besøg i Centret være selvfølgeligt”.

Ulla Sverrild, pædagogisk konsulent.

 

Shamanens kort. Kort med Assistens Kirkegård skabt af billedkunstner Andreas Johansen til Kulturnatten 2015Filmprojektet "Levende fortællinger" fortsatte i 2015 i et samarbejde med Keep Talking støttet af Nordea FondenDeltagelsen i årets Copenhagen Jazz Festival med et ægte New Orleans begravelsesoptog, blev et stort tilløbsstykke. Festivaledeltagelsen var i samarbejde med stud.theol og vokal Elisabeth Børch og Stefanskirken.Instruktør Slava Kokorin med skuespiller Viktor Melnikov under arbejdsprocessen med den stedspecifikke Dostojevskij-forestilling Den Sagtmodige (Krotkaja)Mad og Rum indtog Centrets lokaler til en aften med spiselige kunstinstallationer skabt med temaer over Kapellets ramme. Det skete i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg.