Årsberetning 2013

Ved Gitte Lunding, centerleder

Året 2013 har været præget af en række større projekter i Centret – og også af lockouten af lærerne i foråret. De mange skolebesøg, der blev aflyst i april måned, er for en dels vedkommende blevet gennemført i efteråret, men så på næste klassetrin! Det har givet stor travlhed i skoletjenesten i årets sidste 5 måneder, hvor vi også har afholdt en række koncerter, teaterforestillinger og forelæsninger under Folkeuniversitetet. Alt i alt har 2013 været et meget travlt år.  38.130 besøgende har deltaget i Centrets aktiviteter i løbet af året

SKOLETJENESTEN

Etisk Værksted for børn og unge

Der er en stadig stigning i antallet af skolebesøg, både hvad angår antal skoleklasser og antal elever. De fleste elever er stadig fra folkeskolens ældste klasser og gymnasiet. Færrest fra de yngste årgange 0-3 klasse. Det samlede antal besøgende børn og unge er i 2013 16.105.

STUDERENDE I PRAKTIK OG VEJLEDNINGSOPGAVER

Kulturcentret har i 2013 haft kontakt til en række forskellige studerende: Halvårspraktikant Kia Lorentzen fra Syddansk Universitet, Kommunikation, Retorik og Formidling. Specialestuderende landskabsarkitekt fra Københavns Universitet, phd -studerende fra Aalborg Universitet med projektet Byens rum og lærerstuderende fra Zahles Seminarium i ”praktik i andre skoleformer”.

FORMIDLING TIL VOKSNE

Folkeoplysnings- og debataktiviteter

De folkeoplysende tema-omvisninger på kirkegården for voksne har i 2013 haft et omfang af 124 grupper – med flere end 3.500 deltagere. Vi har arrangeret 2 forelæsningsrækker under Folkeuniversitetet og har afholdt 3 debatmøder i 2013. Deltagerantallet til forelæsninger og debat har været 332 personer. Kulturcentret ASSISTENS modtager støtte fra Københavns Kommune til gennemførelse af de folkeoplysende aktiviteter.

STØRRE FORMIDLINGSAKTIVITETER

Forskningens Døgn

Arrangementet, ”Skaldyr, skifer og skumfødt Venus – i vadestedet mellem mytologi og videnskab” satte fokus på Japetus Steenstrup en af 1800tallets videnskabsmænd, der udforskede Bornholms alun skifer og dets fossiler. I en scenografi af billedkunstner Andreas Johansen mødte publikum den skumfødte Venus i skikkelse af operasanger Helle Thun. Arrangementet var tilrettelagt og gennemført af kulturvejleder Christoffer Jørgensen i samarbejde med biolog Peter Haase, Natur Bornholm. Det blev støttet økonomisk fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Søren Aabye Kierkegaard

I 200 året for Søren Aabye Kierkegaards fødsel har vi i Kulturcentret ASSISTENS arrangeret en lang række formidlingsaktiviteter:

”Søren Kierkegaard for folket” den 5. maj – plancheudstilling, Åbent Hus og gratis omvisninger for 200 gæster. Arrangementet var støttet af Nørrebro Lokaludvalg.

”Kierkegaard Comedy Show” af og med skueser Claus Damgaard sede for fulde huse både i foråret og efteråret.

”Hvor søren kom Søren fra?”, causeri af forfatteren Christian Kronman og

”Kierkegaard og Mozart” en række koncertfortællinger med Christian Kronman som fortæller, operasanger Helle Thun og pianist David Christoffer Bendix.

Copenhagen summer jazz i juli

Kulturcentret ASSISTENS deltog for anden gang i sommerens jazz-festival med en række udsolgte koncerter med Kristians Ragtime Band. Koncerterne er fastholdt i en live indset CD.

Flagermusaften i august

Den sidste fredag i august var det flagermus, der var emnet for aftenens formidling. At lytte efter flagermus med ”bat-detectorer” er en årligt tilbagevende aktivitet – afholdt i samarbejde med biologer fra Naturstyrelsen og Zoologisk Have i København.

Digtere under bøgen

De lokale digtere, Niels Hav og Christian Kronman reciterede digte af nogle af de mange døde poeter på Assistens Kirkegård og læste også egne digte. Arrangementet, der fandt sted lørdag den 7. september, var et velbesøgt gratis arrangement støttet af Nørrebro Lokaludvalg.

Kulturnatten i oktober

Vi blev besøgt af omkring 3.000 mennesker i tidsrummet kl. 18 – 23 fredagen før efterårsferien. Med støtte fra Kulturnatten i København kunne vi realisere to større lysprojekter i natten: ”Husk min skygge” af Jesper Kongshaug, der blev vist på Kapelpladsen og ”Kirkegården i glimt” af billedkunstnerne Christian Mastrup og Andreas Johansen, der med en række lyd- og lysinstallationer gav deres tolkning af nogle af kirkegårdens afdøde. Sangere, performere og musikere medvirkede til at levendegøre installationerne.

Koncertfortællinger

Historier fra Blaagaarden” en række på 6 koncertfortællinger støttet af  Augustinusfonden og Københavns Musikudvalg.I koncerterne medvirkede operasangerne Elisabeth Børch, Helle Thun og Lau Frederiksen og musikerne Kristian Jørgensen og Julius Ditlevsen.  Koncertrækken var tilrettelagt af Christoffer Jørgensen, der også var den, der med fortællingen bandt musikstykkerne sammen.

Teaterprojektet ”Et latterligt menneskes drøm”

Teaterkompagniet TELL to JOY præsenterede Fjodor Dostojevskis iscenesatte novelle ”Et latterligt menneskes drøm” i november og december i Kapellets ”Lille Teatersal”. I 16 udsolgte forestillinger viste skueser Viktor Melnikov og accordionist Adam Ørvad, hvordan en novelle fra 1877 rejser evigt gyldige spørgsmål om liv og død.  Teatersamarbejdet fortsætter i 2014 – 15

Jul på kirkegården

I december arrangerede vores halvårspraktikant i samarbejde med den praktikstuderende fra læreruddannelsen et formidlingsforløb med fokus på ”julens personer” på Assistens Kirkegård. Gennem 2 uger fik vi om formiddagen besøg af skoleelever fra 2- og 3. klasse. ”Jul på kirkegården” blev afsluttet med et familie-arrangement den næstsidste lørdag inden jul.

FORMIDLINGSAKTIVITETER ”UD AF HUSET”

Også i 2013 har medarbejdere fra Kulturcentret ASSISTENS deltaget i radio- og TV-indslag, skrevet artikler og medvirket som oplægsholdere på møder og konferencer.   Blandt aktiviteterne kan nævnes: Sorø-konference arrangeret af UCC, Podcast udviklet af Københavns Hovedbibliotek, Radioprogrammer på P2-musik, DK4 og 24/7. Medvirken i Tv-programmer på DR2 og DR3 og artikelbidrag til diverse tidskrifter.

UDSTILLINGER

Vi har videreudviklet – og nyopsat – ”den permanente samling”. En udstilling der dels fortæller om kirkegårdens historie og dels om døden i kulturhistorien – med personalhistorisk islæt. Blandt de nye genstande i udstillingen er en nyudviklet urne af designeren Pia Galshiøtt. Urnen er biologisk nedbrydelig og forsynet med en ”frøkapsel” hvorfra et plantefrø kan spire og vise det sted, hvor den dødes aske er blevet nedsat.

FILMPROJEKTET

Den 5. maj, på Søren Aabye Kierkegaards 200-års fødselsdag markerede vi færdiggørelsen af de 25 film i projektet ”Levende fortællinger på tværs af tid og rum”, støttet af Nordea-fonden. QR-koder er blevet opsat på diskrete skilte på gravstederne og ved kirkegårdens indgange. Disse skilte er opsat og bliver vedligeholdt af Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Filmene har opnået stor rækkevidde. De vises på en række større museer og kulturinstitutioner i Europa: Bohr-filmen på Nobelmuseet i Stockholm og Finn Juhl-filmen på Det danske Institut i Paris.

NU PÅ FACEBOOK

I relation til filmprojektet har vi fået ny hjemmeside og fra efteråret er vi også kommet på facebook.

Hjemmesidens redigering, opdatering af facebook og tilføjelse af ”undersider” til filmene varetages af Caspar Andreas.

Siden har et ”mobil-site” hvorfra det bliver muligt at se film på kirkegården på mobile enheder.

Årsberetning 2012

Ved Gitte Lunding, centerleder

SKOLETJENESTEN
Etisk Værksted for børn og unge. Der har været en lille stigning i antallet af skolebesøg, både hvad angår skoleklasser og antal elever. De fleste elever er fra folkeskolens ældste klasser og gymnasiet. Færrest fra de yngste årgange 0-3 klasse. Det samlede antal besøgende børn og unge er i 2012 15.985.

FORMIDLING TIL VOKSNE – Folkeoplysnings- og debataktiviteter. Antallet af folkeoplysende omvisninger på kirkegården for voksengrupper har i 2012 været 140. Til sammenligning var tallene henholdsvis 124 grupper i 2011 og 117 grupper i 2010. Vi har afholdt 3 debatmøder i 2012: ”Kvinders liv aflæst i kirkegårdens Tegn amp; Symboler” den 8. marts, debat om ”Nye gravstedstendenser”, lørdag den 21. april og ”Metro og Bydesign” i samarbejde med Nørrebro Lokalråd og Metroselskabet den 28.august.

STØRRE FORMIDLINGSAKTIVITETER. ”Forskningens Døgn” i april, støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen var i 2012 tilrettelagt som to koncertfortællinger ”2 X HC – Andersen og Ørsted, en dynamisk duo” og ”Da bønderne sprang ned fra træhesten – og naturen blev moderne”. Koncertfortællingerne var tilrettelagt og gennemført af Christoffer Jørgensen.

Koncertfortællinger i april – maj. ”Fra Shakespeare til Elverhøj – Den nationalromantiske opera i Danmark”. Koncertrækken på 5 koncerter var støttet af Weyse fonden og Augustinusfonden. Tilrettelagt og gennemført af Christoffer Jørgensen.

Copenhagen summer jazz i juli. Kulturcentret ASSISTENS deltog for første gang i sommerens jazz-festival med en række udsolgte koncerter med Kristians Ragtime Band.

Operafestivalen i august. Blandt de nye formidlingsaktiviteter i 2012 har været deltagelsen i sommerens Operafestival. Alle stole var udsolgte – selv stolene fra kontoret – til to koncerter i Kapellet. ”Opera på gravens rand” under medvirken af BLOK, Blågårdens Opera Kor og en serenadekoncert arrangeret af festivalen.

Flagermusaften i august. Den sidste fredag i august var det flagermus, der var emnet for aftenens formidling. At lytte efter flagermus med ”bat-detectorer” er en årligt tilbagevende aktivitet. I 2012 med lånt udstyr fra vores søsterorganisation NaturBornholm og i samarbejde med biologer fra Naturstyrelsen og Zoologisk Have i København.

Kulturnatten i oktober. Vi blev besøgt af omkring 3.000 mennesker i tidsrummet kl. 18 – 23 fredagen før efterårsferien. Natten stod i ”kineseriernes tegn”. Vi satte fokus på Kina, handelshuse fra Den blomstrende Handelsperiode, ”Kinafarerne” med musik af Claus Schall, ”abekongen”, ”ferskenjomfruer” og en enkelt ”mandarin”. Kulturnatten havde medvirken af vores faste stab af musikere og sangere og scenografi af billedkunstner Nanna Abell.

Døde danskeres Dag i november. De døde danskeres dag – afholdt i samarbejde med den mexicanske kulturforening og den mexicanske ambassade samlede mere end 1.000 mennesker til aftenarrangement på kirkegården. Se film om aftenen HER

UDSTILLINGER. Vi har videreudviklet – og nyopsat – ”den permanente samling”. En udstilling der dels fortæller om kirkegårdens historie og dels om døden i kulturhistorien – med personalhistorisk islæt. I december viste vi udstillingen ”Karen” om komponisten og sangeren Karen Jönsson. Udstillingen dannede ramme om en koncert med Elisabeth Börch og Kristian Jørgensen der fortolkede Karen Jönssons sange. Til udstillingen udgav vi et baggrundshæfte med økonomisk støtte fra Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond. Udstillingen var tilrettelagt af Caspar Andreas Jørgensen.

FILMPROJEKTET. Året har været præget af projektet ”Levende fortællinger på tværs af tid og rum”, et filmprojekt støttet af Nordea Fonden. De første 4 film i projektet blev vist for offentligheden på H.C. Andersens fødselsdag den 2. april: Filmen om Jacob Christian Milling, der gik ned med Titanic, komponist og sanger Karen Jönsson, Giertrud Birgitte Bodenhoff der blev dræbt af en gravrøver og livkosak hos enkekejserinde Dagmar, Jaschik. Filmene er blevet til i samarbejde med filmselskabet StoryField.

NY HJEMMESIDE. I relation til filmprojektet har vi fået ny hjemmeside. Siden er lay-outet af Peter Folkmar fra KONTRAPUNKT med Outsourcers som teknisk underleverandør. Med filmene har vi fået en udvidelse af vores bogproduktion – en elektronisk formidling af viden. Hjemmesidens vedligehold og tilføjelse af ”undersider” til filmene varetages af Caspar Andreas.

Siden har et ”mobil-site” hvorfra det bliver muligt at se film på kirkegården på mobile enheder. QR-koder vil blive opsat på diskrete skilte på gravstederne og ved kirkegårdens indgange. Disse skilte opsættes og vedligeholdes Center for Kirkegårde, Københavns Kommune.

38.040 besøgende har deltaget i Centrets aktiviteter i løbet af året.

Julearrangement for børn