Aktuel årsberetning

Årsberetning 2012

Ved Gitte Lunding, centerleder

 

SKOLETJENESTEN - Etisk Værksted for børn og unge. Der har været en lille stigning i antallet af skolebesøg, både hvad angår skoleklasser og antal elever. De fleste elever er fra folkeskolens ældste klasser og gymnasiet. Færrest fra de yngste årgange 0-3 klasse. Det samlede antal besøgende børn og unge er i 2012 15.985.

FORMIDLING TIL VOKSNE - Folkeoplysnings- og debataktiviteter. Antallet af folkeoplysende omvisninger på kirkegården for voksengrupper har i 2012 været 140. Til sammenligning var tallene henholdsvis 124 grupper i 2011 og 117 grupper i 2010. Vi har afholdt 3 debatmøder i 2012: ”Kvinders liv aflæst i kirkegårdens Tegn & Symboler” den 8. marts, debat om ”Nye gravstedstendenser”, lørdag den 21. april og ”Metro og Bydesign” i samarbejde med Nørrebro Lokalråd og Metroselskabet den 28.august.

STØRRE FORMIDLINGSAKTIVITETER. ”Forskningens Døgn” i april, støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen var i 2012 tilrettelagt som to koncertfortællinger ”2 X HC – Andersen og Ørsted, en dynamisk duo” og ”Da bønderne sprang ned fra træhesten – og naturen blev moderne”. Koncertfortællingerne var tilrettelagt og gennemført af Christoffer Jørgensen.

Koncertfortællinger i april – maj. ”Fra Shakespeare til Elverhøj – Den nationalromantiske opera i Danmark”. Koncertrækken på 5 koncerter var støttet af Weyse fonden og Augustinusfonden. Tilrettelagt og gennemført af Christoffer Jørgensen.

Copenhagen summer jazz i juli. Kulturcentret ASSISTENS deltog for første gang i sommerens jazz-festival med en række udsolgte koncerter med Kristians Ragtime Band.

Operafestivalen i august. Blandt de nye formidlingsaktiviteter i 2012 har været deltagelsen i sommerens Operafestival. Alle stole var udsolgte – selv stolene fra kontoret – til to koncerter i Kapellet. ”Opera på gravens rand” under medvirken af BLOK, Blågårdens Opera Kor og en serenadekoncert arrangeret af festivalen.

Flagermusaften i august. Den sidste fredag i august var det flagermus, der var emnet for aftenens formidling. At lytte efter flagermus med ”bat-detectorer” er en årligt tilbagevende aktivitet. I 2012 med lånt udstyr fra vores søsterorganisation NaturBornholm og i samarbejde med biologer fra Naturstyrelsen og Zoologisk Have i København.

Kulturnatten i oktober. Vi blev besøgt af omkring 3.000 mennesker i tidsrummet kl. 18 – 23 fredagen før efterårsferien. Natten stod i ”kineseriernes tegn”. Vi satte fokus på Kina, handelshuse fra Den blomstrende Handelsperiode, ”Kinafarerne” med musik af Claus Schall, ”abekongen”, ”ferskenjomfruer” og en enkelt ”mandarin”. Kulturnatten havde medvirken af vores faste stab af musikere og sangere og scenografi af billedkunstner Nanna Abell.

Døde danskeres Dag i november. De døde danskeres dag – afholdt i samarbejde med den mexicanske kulturforening og den mexicanske ambassade samlede mere end 1.000 mennesker til aftenarrangement på kirkegården. Se film om aftenen HER

UDSTILLINGER. Vi har videreudviklet – og nyopsat – ”den permanente samling”. En udstilling der dels fortæller om kirkegårdens historie og dels om døden i kulturhistorien – med personalhistorisk islæt. I december viste vi udstillingen ”Karen” om komponisten og sangeren Karen Jönsson. Udstillingen dannede ramme om en koncert med Elisabeth Börch og Kristian Jørgensen der fortolkede Karen Jönssons sange. Til udstillingen udgav vi et baggrundshæfte med økonomisk støtte fra Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond. Udstillingen var tilrettelagt af Caspar Andreas Jørgensen.

FILMPROJEKTET. Året har været præget af projektet ”Levende fortællinger på tværs af tid og rum”, et filmprojekt støttet af Nordea Fonden. De første 4 film i projektet blev vist for offentligheden på H.C. Andersens fødselsdag den 2. april: Filmen om Jacob Christian Milling, der gik ned med Titanic, komponist og sanger Karen Jönsson, Giertrud Birgitte Bodenhoff der blev dræbt af en gravrøver og livkosak hos enkekejserinde Dagmar, Jaschik. Filmene er blevet til i samarbejde med filmselskabet StoryField.

NY HJEMMESIDE. I relation til filmprojektet har vi fået ny hjemmeside. Siden er lay-outet af Peter Folkmar fra KONTRAPUNKT med Outsourcers som teknisk underleverandør. Med filmene har vi fået en udvidelse af vores bogproduktion – en elektronisk formidling af viden. Hjemmesidens vedligehold og tilføjelse af ”undersider” til filmene varetages af Caspar Andreas.

Siden har et ”mobil-site” hvorfra det bliver muligt at se film på kirkegården på mobile enheder. QR-koder vil blive opsat på diskrete skilte på gravstederne og ved kirkegårdens indgange. Disse skilte opsættes og vedligeholdes Center for Kirkegårde, Københavns Kommune.

38.040 besøgende har deltaget i Centrets aktiviteter i løbet af året.

Centret deltog i Operafestivalen 2012 med værker af bl.a.Kunzen, Kuhlau, Schulz og SchallPå "De dødes dag" benyttede herboende mexicanere kunstneriske virkemidler til udsmykningen af 7 udvalgte gravstederLyd og lys i natten på "De dødes dag"Gyselige "mekaniske porcelænsdukker" fra Kina holdt "five o´clock tea-party" i nattens mørke på Kulturnatten. Foto: Daniel Schultz Madsen