Årsberetning 2018

Tak for at Kulturcentret ASSISTENS findes. Dejligt at nogen påtager sig at videreføre beretninger om stærke skæbner og store personligheder. Det holder mindet om vore egne mistede, uanset stand og position i erindring. Derved bliver det ikke en kold navnløs kirkegård, men et sted, der binder os sammen på begravelsespladsen, når vi besøger vore kære” Leo Orenstein, pårørende.

 

FORMÅL: Aktiviteterne i Kulturcentret ASSISTENS har alle afsæt i kulturformidling med udgangspunkt i Assistens Kirkegård, kirkegårdens historie og relaterede emner inden for kunst-, kultur- og identitetshistorie. Formålet realiseres gennem undervisning i Etisk Værksted for børn og unge, udstillinger, omvisninger, musik, teater, events, foredrag og debatarrangementer.  Metoden er, som i de øvrige 15 VPAC, ”Viden gennem oplevelse”.

40.374 gæster har benyttet Centrets kulturformidling i 2018, hvor vi kunne fejre Centrets 25 års jubilæum og Kapellets 150 års jubilæum.

 

ØKONOMI: Centret modtager driftsstøtte fra Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og fra Undervisningsministeriets pulje til de videnspædagogiske aktivitetscentre, Styrelsen for undervisning og kvalitet. Projekter i Centret realiseres med opnået støtte fra offentlige og private fonde. Endelig bidrager Centrets egen indtjening i 2018 i form af entréindtægter til arrangementer og betaling ved skolebesøg med godt en tredjedel af finansieringsgrundlaget.

 

Finansieringsgrundlaget i 2018: Københavns Kommune, inklusiv Nørrebro Lokaludvalg: 37 %; Staten, UVM og Friluftsrådet: 25 %; Private fonde: Foreningen Kulturnatten: 5 %; Egen indtjening: Entréindtægter, skolebesøg med mere: 33 %.

 

SKOLETJENESTEN, ETISK VÆRKSTED FOR BØRN & UNGE: Kulturcentret ASSISTENS modtager et årligt ”driftslignende tilskud” fra Undervisningsministeriet (UVM), Puljen til VPAC. Centrets formidling til elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne omfatter en række undervisningsaktiviteter, der giver eleverne mulighed for at forholde sig til kultur, identitet, sproglige udtryk og tidsforståelser i mødet med kirkegårdens kulturhistorie og dens begravede personer. Forventningen til antallet af besøgende børn og unge var sat til 16.800. Det faktiske antal besøgende blev 16.911 børn og unge. De besøgende fordeler sig på 8.011 elever til 2 timers undervisningsforløb med Centrets medarbejdere, 6.052 elever har modtaget oplæg/ materialer fra Centrets medarbejdere efterfulgt af mere specifikke, selvtilrettelagte forløb af elever og lærere på kirkegården. Her spiller Centrets film og materialer til naturiagttagelse en central rolle i undervisningen. Børn og unge, der besøgte Centret i 2018 i deres fritid – med familie eller som skolefritidstilbud – udgør små 3.000 besøgende.

Vi gør opmærksom på filmene på mange måder i kirkegårdens byrum: QR-koder er placeret diskret ved gravstederne, på trykte ”hand outs” – materialer og på de roll-up udstillingsbannere, der er blevet produceret. Et arbejde der fortsættes i 2019.

28 af Centrets film har fået udarbejdet web-undersider (1-10 sider/film), heriblandt filmen om kunstneren Sonja Ferlov Mancoba. Med særudstillingen om kunstneren på SMK, der løber frem til 5. maj 2019, har filmen fået et øget publikum. Filmen er nu den 3. mest sete film i Centrets filmrække.

Emner og aldersgrupper: De ældste elever, der besøger Etisk Værksted for børn og unge kommer ofte i forbindelse med et lejrskoleophold i København. Eleverne kommer fra hele landet. Fra Skolecenter Hirtshals i nord til Fanø Skole i syd og fra Rønne Privatskole i øst til Ungdomsskolen i Esbjerg i vest. Her er fokus på kirkegårdens forfattere, Guldalderen og den brede kulturhistorie, som den kan fortælles ud fra kirkegårdens persongalleri.

Rigtig mange 7.-klasser besøger os med både skolelærere og sognepræster som led i konfirmationsforberedelser. Hele klassen er med og både de elever, der har valgt at blive konfirmeret, og de der ikke har, får en fælles oplevelse i Etisk Værksted. Viden og oplevelse hånd i hånd.

For de yngste elevers vedkommende har besøgene ofte fokus på eventyrdigteren H.C. Andersen eller på ”gysergenren”. I danskundervisningen stifter børnene bekendtskab med gyserlitteraturen og blandt de bøger, der ofte benyttes i skolen, er forfatteren Hanne Brandts bøger ”Tyvens Tøs” og ”Rakkertøsen”. Bøgernes handling udspiller sig tidsmæssigt under koleraepidemien i København og handlingen foregår på ASSISTENS Kirkegård. Centrets ene kulturvejleder, Christoffer Jørgensen har været konsulent for forfatteren. Et særligt undervisningstilbud, der giver mulighed for at dykke yderligere ned i bogens stedspecifikke ramme, er udviklet i samarbejde med forfatteren. Dette tilbud har været flittigt benyttet i 2018.

De specifikke, lærertilrettelagte forløb har en overvægt på de yngre elever og eleverne kommer fra lokalområdet, Nørrebro og Storkøbenhavn. Med oplæg og materialer til selvtilrettelagte forløb har vi nået ud til elevgrupper, som vi ikke tidligere har haft så stor kontakt med. Arbejdet med at udarbejde undersider til de film, vi har produceret med støtte fra Nordea-fonden, fortsættes i 2019. For de yngste elever – og børnefamilier – har vi i Centret medvirket i projektet ”Interaktiv Bysafari på Nørrebro” under projektledelse af INTUGREEN. Et projekt, der er støttet af Nørrebro Lokaludvalg.

 

FILMPROJEKTET: Siden 2011 har vi i Centret arbejdet på at realisere filmprojektet ”Levende fortællinger på tværs af tid og rum” – et projekt i 2 faser. Projektet er støttet af Nordea-fonden. I august 2018 blev den tekniske produktion afsluttet, og samarbejdet med produktionsselskaberne først StoryField og siden KeepTalking er nu afsluttet. Arbejdet med filmene fortsætter i regi af Skoletjenesten, Etisk Værksted for børn og unge, hvor vi udarbejder ”undersider” til en række af filmene til brug for forberedelse eller efterbehandling af det fysiske skolebesøg i Centret og på kirkegården. Filmprojektet er ved at blive evalueret. Evalueringen vil give svar på, på hvilke måder, filmene bliver benyttet. Hvor ofte filmene bliver set på kirkegården ved gravene og hvor ofte de ses på tablet eller PC fra skole eller hjemmeadresse. Med de forskellige elektroniske analyseredskaber har vi allerede fint styr på, hvor ofte – og hvor længe – hver enkelt film er blevet set. Og vi kender køn, alder og geografisk placering hos filmbrugeren. I evalueringen indgår også omfanget af visninger uden for vores egen institution. En række film indgår fast i formidlingen på andre institutioner og museer. Filmen om Martin Andersen Nexø bliver benyttet af Skoletjenesten på Bornholm og vist i mindestuen i Nexø på Bornholm. Senest er vores film om livkosakken Jaschik og kammerfrøkenen Cecilie Grünwald, der begge gjorde tjeneste hos enkekejserinde Dagmar, blev tekstet på russisk. De kan nu ses i Rusland via det danske Kulturinstitut i Sankt Petersborg.

 

STØRRE ARRANGEMENTER: Med økonomisk støtte fra Nørrebro Lokaludvalg har det i 2018 været muligt at afholde en række gratis arrangementer i Kapellet og på kirkegården. Blandt aktiviteterne er både temadage, roll-up-udstillinger, værkstedsaktiviteter og debat- og omvisningsarrangementer:

Skeletterne fra Metroen: I april afholdt vi temadag med roll-up-udstilling. Københavns Museums arkæologer gravede på Assistens Kirkegård fra december 2009 til januar 2011. Omkring 1000 skeletter, og alt, hvad der ellers blev fundet i gravene, er ved at blive registreret.

Arkæologien på kirkegården åbner for et væld af viden om tidligere tiders begravelsesskikke og deres forandring over tid. Gennem undersøgelser af hvordan mennesker er blevet begravet forskelligt, kan vi få kendskab til, hvordan man tidligere har forholdt sig til sorg, de afdøde og pårørende. I roll-up-udstillingen perspektiverer vi til nyere og egen forskning.

Metroudgravningen bliver koblet på kulturhistorien og vi fortæller om nogle af de afdøde, der blev begravet på kirkegårdens afdeling G: Historien bag den norske fjeldgravsten, historien om manden i salt-tønden og om billedhugger Thorvaldsens svigersøn. Vi stiller spørgsmål til om, og i givet fald hvorfor, man ser med gys og gru på nyere skeletter, med eksempler fra Assistens Kirkegård og fra verden.

 

Natur-dag: I maj måned holdt vi debat, og temadag om kirkegårdens by-natur i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og INTUGREEN. Borgmester i Teknik- og Miljøforvaltningen, Ninna Hedeager Olsen åbnede dagen på plænen foran Kapellets vest-facade.

Ræve, pindsvin, egern, flagermus, skovskade og sjældne trækfugle benytter den fredede Assistens Kirkegård som spisekammer. Kirkegården er en biotop, et levested for et dyre- og planteliv der her har haft helt enestående muligheder for at udvikle sig! Vidste du…

At H.C. Andersen samlede på snegle? At der findes skovflåter i byen? At bænkebidere er krebsdyr og i familie med hummere? At skovsnepper besøger kirkegården hvert år på træk? At abetræet stammer fra Chile? Som spin off af naturdagen blev der fundet en ny dansk insekt-art på kirkegården. Biologen Lars Thomas fandt en koloni store, gulgrønne bladlus med sorte rygrør på nogle sommerfuglebuske i et af de tre sansebede ved siden af Kulturcentret. På mail skrev Lars Thomas: ”Nærmere undersøgelser har vist, at bladlusene er såkaldte kongelysbladlus (Aphis verbasci), der ikke tidligere har været registreret i Danmark. Mange haveejere vil sikkert mene, at vi har rigeligt med bladlus i landet allerede, men ikke desto mindre har det vist, at kirkegården er et specielt sted. Den nye bladlus er den tredje nye art for Danmark, der er fundet på Assistens efter jeg fandt cikaden Acicerus ribauti og snyltehvepsen Gastrancistrus amaboeus på stedet i 2016”.

 

Jazz: I 2018 var det den 40. udgave af Copenhagen Jazz Festival, der blev afviklet i København. Fredag den 6. juni gik vi for fjerde år i træk i Jazz-parade fra Dronning Louises Bro til Assistens Kirkegård med Betty and the Boys. Et traditionelt New Orleans Begravelsesoptog med (tom) kiste og et orkester af internationale musikere med sangerinden Elisabeth Børch i front. Begravelsesoptoget sluttede på pladsen bag Kapellet med en koncert, der var en hyldest til Assistens Kirkegårds jazzmusikere Karen Jønsson, Richard Boone, Kenny Drew og Ben Webster.

 

Husk mig! – De Dødes Dag Festival : I samarbejde med CkulturA og Traume & Co satte vi fokus på den mexicanske dødetradition. De Dødes Dag blev optaget på UNESCOs verdenskulturarvsliste over ”Mesterværker i mundtlig og immateriel kulturarv” i 2008.

Den mexicanske markering af afdøde falder sammen med Alle Sjæles Dag og begge markeres den 2. november. Her er fokus på de afdøde slægtninge. Dagen falder på dagen efter allehelgensdag, hvor man fejrer alle helgener. Hvor kan man bedre se på mindetraditioner for de døde end på kirkegården? Arrangementet omfattede udstilling, mindearrangement, kraniepynt-værksted, mexicanske madboder, oplæsning og meget mere!

På den mørke kirkegård, bag de knirkende låger præsenterede vi en række af Shakespeares store kvindeportrætter med scener fra klassikerne Antonius og Cleopatra, Richard d. III, Helligtrekongersaften og Othello. Den viljestærke Cleopatra, den svage Lady Anne, den hjertensgode Viola og Desdemona, der er offer for omstændighederne. De medvirkende skuespillere var Simon Bennebjerg, Matthias Skov Rahbæk, Miriam Majcherek, Linnea Fabricius, Jacob Fogemann, Caroline Vedel, Jacob Hasselstrøm, Oliver Victor Margolis, Laurids Riis Hansen, Maia Marie Bjerg Schønning. Udvalg af scener og instruktion var lagt i hænderne på Lars Kaaber, der også er bestyrelsesformand i Centret. Først på aftenen havde vi særomvisninger, der gav svar på, hvad vores egen H. C. Andersen og Shakespeare havde med hinanden at gøre, teater-café og poetisk stand-up med Gadedigteren.

 

KULTURNATTEN: Kulturnatten slog alle rekorder med over 94.000 solgte pas på en lun aften i København. Kulturnatten på ASSISTENS tiltrækker altid mange udenlandske gæster. Nattens sanseoplevelser af bynatur, lyd, lys og performance kan opleves på tværs af sproglige barrierer. Mange lokale nørrebro’ere lægger også vejen forbi kirkegården. I alt 3.428 gæster blev det til hos os. Den velkendte kirkegård er på Natten anderledes og fortryllet med lysets fremhævelse og afsøgning af vækster, træer, smedejernsgitre og gravmæler. Kulturnatten i 2018 var muliggjort med støtte fra Foreningen Kulturnatten, puljen til Særarrangementer og fra Nørrebro Lokaludvalg, der heldigvis støttede ”teknik-delen” i Natten, da vi ikke havde opnået støtte fra Kulturnattens Lyspulje.

 

TEATER I KAPELLET: Dostojevskij-trilogien: Siden 2013, hvor vi markerede filosoffen Søren Aabye Kierkegaards 200 års fødselsdag, har vi samarbejdet med skuespiller Viktor Melnikov, der har spillet Dostojevskij-forestillinger i Kapellet. Som en fejring af 5 års teaterforestillinger blev arrangementet ”Elsk din næste som dig selv” afholdt den 13. marts 2018. Særlig indbudt foredragsholder og æresgæst var sir Rowan Williams, tidligere ærkebiskop af Canterbury. Begivenheden, der blev afholdt på engelsk, blev oplevet af 140 gæster i en fyldt Kapel-sal. Viktor Melnikov blev i januar 2018 nomineret af CPHCulture og af teatermagasinet Iscene i kategorien årets mandlige hovedrolle, for sin præstation i Dostojevskijs ”En drengs historie”. Forestillingen, ”Et latterligt menneskes drøm”, der var den første forestilling i trilogien, er stadig på teaterprogrammet.

STAND-UP: På livets rand: Gadedigteren Christian Kronman havde premiere på forestillingen ”På livets rand” den 23. oktober. Forestillingen, der var skrevet af Kronman og instrueret af Torben Jetsmark, spillede 8 gange i efteråret. Det nære, velkendte og hverdagsagtige blev løftet op i det store, forundringsfulde perspektiv. Forestillingerne var støttet af Nørrebro Lokaludvalg.

 

MINDESAMMENKOMSTER I KAPELLET: Vi er vant til at træffe individuelle valg. Retten til at forblive unikke, tager vi med os, også når det gælder det, der skal ske ved et dødsfald.  Ønsker om det individuelle valg sætter også sit præg på aktiviteterne i Kulturcentret ASSISTENS. Kapellet, der jo som bygning er skabt til dette formål for 150 år siden, har i 2018 lagt ramme om en række mindehøjtideligheder, hvor den afdøde efterfølgende er blevet jordfæstet eller urnenedsat på Assistens Kirkegård. Fra den lille mindesammenkomst for den allernærmeste familie ved et barnedødsfald til den store mindesammenkomst med familie og vennekreds i Kapellet.

Med mindehøjtideligheder i Kapellet spejler Centrets aktiviteter nu alle kirkegårdens tre funktioner: Begravelsesplads, historisk kirkegård/ museum og bynatur/ park. Mindesammenkomsterne og kontakten til de pårørende giver endvidere helt ny empiri til den igangværende forskning om Dødens Iscenesættelse. Med en aktiv kirkegårdsdrift lige uden for døren og samtaler med de pårørende i Kapellet, får vi indsigt i, hvordan begravelseskulturen udfolder sig på en moderne storbykirkegård.

 

DEBAT i KAPELLET: Debat er en vigtig del af Centrets aktiviteter og indgår i mange sammenhænge. I 2018 har vi sat kirkegårdens bynatur til debat i foråret og diskuteret, hvad vi skal med kulturarven, i efteråret. Endvidere har vi lagt ramme om møderne i Parkbrugerrådet og deltaget i et offentlige ”parktræf” i april måned.

 

DELTAGELSE i TV- og RADIOPROGRAMMER: Centerleder Gitte Lunding, der som antropolog forsker i dødens iscenesættelse, har medvirket i en række udsendelser, der har haft dødens ritualer i fokus: Radioaviser, Kulturen på P1 og DRK. Kulturvejleder Christoffer Jørgensen, der har stor viden om kulturstrømninger i musikken, medvirkede i P2 musik i december i en samtale om Händel og ”verdens største jule-hit”, Messias.

 

ØVRIGE AFTRYK: En ny vandreudstilling sætter fokus på russisk migration. 10 tegnede portrætter og et oliemaleri – udført af Anne Gyrite Schütt blev udstillet i Sankt Petersborg på Det Danske Kulturinstitut omkring årsskiftet 2017/ 2018. Senere er udstillingen vist i Moskva i kulturhuset, Solzjenitsynhuset, som er grundlagt af Aleksandr Solzjenitsyn med det formål at mindes og indsamle viden om den russiske diaspora.

Kulturcentrets medarbejder, kulturvejleder og arkæolog Caspar Andreas Jørgensen, har medvirket med materiale, som han siden 2005 har indsamlet om de russiske flygtninge og emigranter, der er begravet på Assistens Kirkegård. På udstillingen i Rusland vil man endvidere vise Centrets film om livkosakken Jaschik og kammerfrøken Cecilia Grünwald, der begge var i tjeneste hos kejserinde Dagmar, og nu ligger begravet på Ny russisk Afdeling på Assistens Kirkegård.

 

Tidligere ærkebiskop af Canterbury og overhoved for den anglikanske kirke på verdensplan, Dr. Rowan Williams besøgte Centret i marts 2018 i sin egenskab af forfatter til adskillige bøger om Dostojevskij. I 2018 markerede vi teatrets 5. år på scenen med oplevelser til eftetanke i Kapellet med ELSK! teater event.Sammen med CkulturA fejrede vi de dødes dag 2. november med kranieværksteder, madboder, alter, udstilling og udendørs minde-events.På kulturnatten gentog vi i 2018 et Shakespeare-tema og havde to udendørs scener igang hele aftenen med skuespillerelever fra SkuespilakademietKulturcentret deltog i Copenhagen jazz festival med to store arrangementer i 2018: New Orleans style jazz begravelsesoptog ad Nørrebrogade med Betty & the boys og en flot besøgt swing-eftermiddag med Silver Big BandÅret sluttede med hele to jule-arrangementer. Vi havde julekoncert med både Koret Ambitus og Koret ØreVox. Begge dage i forbindelse med en særlig juleomvisning, samt antik- og julemarked med mange hundrede julestemte gæster