Årsberetning 2017

Årsberetning 2017 af centerleder Gitte Lunding

FORMÅL

Aktiviteterne i Kulturcentret ASSISTENS har alle afsæt i kulturformidling med udgangspunkt i Assistens Kirkegård, kirkegårdens historie og relaterede emner inden for kunst-, kultur- og identitetshistorie. Formålet realiseres gennem undervisning i Etisk Værksted for børn og unge,  omvisninger, foredrag og debatarrangementer, teater og udstillinger. Metoden er, som i de øvrige 15 VPAC, ”Viden gennem oplevelse”. 39.814 gæster har benyttet Centrets kulturformidling i 2017.

 

ØKONOMI

Centret modtager driftsstøtte fra Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og fra Undervisningsministeriets pulje til de videnspædagogiske aktivitetscentre, Styrelsen for undervisning og kvalitet. Projekter i Centret realiseres med opnået støtte fra offentlige og private fonde. Endelig bidrager Centrets egen indtjening i 2017 i form af entréindtægter til arrangementer og betaling ved skolebesøg med godt en tredjedel af finansieringsgrundlaget.

 

Finansieringsgrundlaget i 2017:

Københavns Kommune, Basistilskud, Nørrebro Lokaludvalg og folkeoplysning: 36 %

Staten, UVM og Friluftsrådet: 24 %

Private fonde: Dansk Tennis Fond, Konsul Georg Jorck og Hustrus Fond samt Foreningen Kulturnatten: 10 %

Egen indtjening: Entréindtægter, betalte skolebesøg og arrangementer: 30 %

 

SKOLETJENESTEN, ETISK VÆRKSTED FOR BØRN & UNGE

Kulturcentret ASSISTENS modtager et årligt ”driftslignende tilskud” fra UVM, Puljen til VPAC.

Med støtte fra Københavns Kommune, Børne- Unge Forvaltningen har vi også i 2017 kunnet gennemføre en række undervisningsforløb som gratisaktiviteter under ”Åben Skole”. Disse tilbud er rettet mod de københavnske kommunale skoler og er tilrettelagt for elever på både mellemtrin og overbygning. I 2017 har Centret haft besøg af 16.812 børn og unge.

De besøgende fordeler sig på 8.011 elever til 2 timers undervisningsforløb med Centrets medarbejdere, 6.052 elever har modtaget oplæg/ materialer fra Centrets medarbejdere efterfulgt af mere specifikke, selvtilrettelagte forløb af elever og lærere på kirkegården. Her spiller Centrets film og materialer til naturiagttagelse en central rolle i undervisningen. Børn og unge, der besøgte Centret i 2017 i deres fritid – med familie eller som skolefritidstilbud – udgør 2.749.

Vi gør opmærksom på filmene på mange måder i kirkegårdens byrum: QR-koder er placeret diskret ved gravstederne, på trykte ”hand outs” – materialer og på de roll-up udstillingsbannere, der er blevet produceret. Et arbejde der fortsættes i 2018.

Aldersfordelingen på 2-timers forløbene er i 2017: Gym/ HF/ VUC: 22 %, 8. – 10. klassetrin: 32 %, 5. – 7. klassetrin: 32 %, 3.- 4. klassetrin: 14 %

Emner og aldersgrupper.

De ældste elever kommer typisk i forbindelse med et lejrskoleophold i København. Her er fokus på kirkegårdens forfattere, Guldalderen og den brede kulturhistorie, som den kan fortælles ud fra kirkegårdens persongalleri.

Rigtig mange 7.-klasser har besøgt os med både skolelærere og sognepræster som led i konfirmationsforberedelser. Hele klassen er med og både de elever, der har valgt at blive konfirmeret, og de der ikke har, får en fælles oplevelse i Etisk Værksted.

For de yngste elevers vedkommende er det ofte et besøg med fokus på eventyrdigteren H.C. Andersen eller på ”gysergenren”. I danskundervisningen stifter børnene bekendtskab med gyserlitteraturen og blandt de bøger, der ofte benyttes i skolen, er forfatteren Hanne Brandts bøger ”Tyvens Tøs” og ”Rakkertøsen”. Bøgernes handling udspiller sig tidsmæssigt under koleraepidemien i København og handlingen foregår på ASSISTENS Kirkegård. Centrets ene kulturvejleder, Christoffer Jørgensen har været konsulent for forfatteren. Et særligt undervisningstilbud, der giver mulighed for at dykke yderligere ned i bogens stedspecifikke ramme, er udviklet i samarbejde med forfatteren. Dette tilbud har været flittigt benyttet i 2017.

De specifikke, lærertilrettelagte forløb har en overvægt på de yngre elever og eleverne kommer fra lokalområdet, Nørrebro og Storkøbenhavn.

  1. – 2. klassetrin: 31 %, 3.- 4. klassetrin: 30 %, 5.- 7. klassetrin: 17 %, 8. – 10- klassetrin: 14 %, Gymnasiet/ HF/ VUC: 8 %

Med oplæg og materialer til selvtilrettelagte forløb har vi nået ud til elevgrupper, som vi ikke tidligere har haft så stor kontakt med. Arbejdet med at udarbejde undersider til de film, vi har produceret med støtte fra Nordea-fonden, fortsættes i 2018.

For de yngste elever – og børnefamilier – har vi i Centret medvirket i projektet ”Interaktiv Bysafari på Nørrebro” under projektledelse af INTUGREEN. Et projekt der er støttet af Nørrebro Lokaludvalg.

Demokratispillet, der blev produceret af spiludviklingsfirmaet LUCUS i relation til filmprojektet, er nu elektronisk tilgængeligt. Spillet er udviklet til at kunne spilles på en I-pad. Geolokaliseringen på kirkegården – den måde man finder gravstederne på – kræver imidlertid, at I-pad’en er forsynet med et SIM-kort. Det er der ikke mange skole-I-pads der har! Derfor er det en temmelig besværlig proces at forbinde sin smartphone med en I-pad, før man kan spille spillet. Spillet kan ”skrumpes” til telefonformatet, men så forsvinder muligheden for, at flere elever arbejder sammen om at løse spillets opgaver. Vi arbejder videre på en optimering af demokratispillets teknik og brugerflade i 2018.

 

FILMPROJEKTET

Siden 2011 har vi i Centret arbejdet på at realisere filmprojektet ”Levende fortællinger på tværs af tid og rum”. Et projekt der er støttet af Nordea-fonden. I august 2017 blev den tekniske produktion afsluttet og samarbejdet med produktionsselskaberne først StoryField og siden KeepTalking er nu afsluttet. Arbejdet med filmene fortsætter i regi af Skoletjenesten, Etisk Værksted for børn og unge, hvor vi udarbejder ”undersider” til en række af filmene til brug for forberedelse eller efterbehandling af det fysiske skolebesøg i Centret og på kirkegården.

Filmprojektet vil blive evalueret i det næste år. Her vil det blive undersøgt, på hvilke måder, filmene bliver benyttet. Hvor ofte bliver de set på kirkegården ved gravene og hvor ofte på tablet eller PC fra skole eller hjemmeadresse. Med de forskellige elektroniske analyseredskaber har vi allerede fint styr på, hvor ofte hver enkelt film er blevet set. Og vi kender køn, alder og geografisk placering hos filmbrugeren. I evalueringen indgår også omfanget af visninger uden for vores egen institution. En række film indgår i formidlingen på andre institutioner og museer. Filmen om Martin Andersen Nexø bliver benyttet af Skoletjenesten på Bornholm og vist i mindestuen i Nexø på Bornholm. Senest er vores film om livkosakken Jaschik og kammerfrøkenen Cecilie Grünwald, der begge gjorde tjeneste hos enkekejserinde Dagmar, blev tekstet på russisk og de vises nu i Rusland via et danske Kulturinstitut i Sankt Petersborg.   Se alle de producerede film på: http://assistens.dk/oplevelser/video-arkiv/

 

FOLKEOPLYSNINGS- OG DABATAKTIVITETER

Med støtte fra midler til folkeoplysning i Københavns Kommune har vi i 2017 gennemført en række foredrags- og debatarrangementer udendørs på kirkegården og i Kapellet. Ikke mindre end 6.511 deltagertimer er det blevet til under ”kulturfag” fordelt på 124 foredrag og 2 større debatter/ samtalesaloner i Kapellet. Rammen er som altid Assistens Kirkegård og emnemæssigt spænder vi fra personal-, begivenheds- og kulturhistorie til musikfortælling. Debatterne har haft udgangspunkt i kirkegården som byrum og erindringsrum og samtalesalonerne i håndteringen af døden i dagens Danmark. Flere og flere ressourcestærke danskere ønsker at ”tage døden tilbage” og varetager nu (igen) det, der ellers var overladt til de fagprofessionelle.

 

GRATISARRANGEMENTER

Med økonomisk støtte fra Nørrebro Lokaludvalg har vi gennemført 8 større arrangementer hen over året i perioden april til november. Arrangementerne har fokus på den direkte, familierettede formidling og spænder fra værkstedsaktiviteter for børn til tema-omvisninger, mindre udstillinger og musikalske fortællinger.

Blandt aktiviteterne er der tre faste gengangere: Forårsturen på kirkegården for hele familien i maj, det New Orleans inspirerede jazz-optog fra Dronning Louises Bro til ASSISTENS under Copenhagen Jazz Festivalen og flagermusturen den sidste fredag i august. Se jazzparade her: https://www.youtube.com/watch?v=v8pfSv9zSxo&feature=share

De mindre udstillinger i 2017, der er tekstet på både dansk og engelsk, er tilrettelagt på ”roll-up-plancher”. Plancherne er flytbare, hvilket gør det muligt, at flytte udstillingen ud på kirkegården, hvilket giver en endnu større formidlingsværdi.

Vi formidlede to 100-års-markeringer i 2017: 100-året for salget af de dansk vestindiske øer med udstillingen ”Solgt igen” og 100-året for den russiske revolution med plancher, der fortalte om de russiske hoffolks skæbne og historien om Folkets Hus på Jagtvej 69.

Formidlingen af ”den russiske historie på Assistens Kirkegård” blev påbegyndt af Centrets kulturvejleder Caspar Andreas Jørgensen tilbage i 2005 og har indtil videre resulteret i flere bogudgivelser, udstillingsformidling, film om nogle af de russiske hoffolk og tema-omvisninger.

Blandt ”årsmarkeringerne” i 2017 var også 10-året for sangeren, musikeren og lyrikeren, Natasja Saads tidlige og tragiske død i 2007. ”Roll-up-udstillingen” ved graven havde særligt fokus på Natasjas sangtekster. Tekster der nu indgår som en fast del af pensum i danskundervisningen.

Blandt den gratis formidling af ”musik og fortælling” var årets høstkoncert i slutningen af september. Her medvirkede Gjalderkoret under ledelse af Helle Thun, Nordicvoice. Kulturvejleder Christoffer Jørgensen fortalte om Nørre Forstad inden bydelen blev til Nørrebro. Om høstfest på fælleden på Mikkels Dag og malkepladsen på Sankt Hans Torv. Den stedspecifikke formidling, der inddrager den omkringliggende bydel, er meget populær blandt beboerne på Nørrebro.

 

TEATERSAMARBEJDE – Dostojevskij og japansk gæstespil

Siden 2013, hvor vi markerede 200-året for Søren Aabye Kierkegaards fødsel, har vi i Centret samarbejdet med Teaterkompagniet TELLtoJOY og skuespiller Viktor Melnikov. I 2017 rundede Dostojevskij-stykket, ”Et latterligt menneskes drøm” 200 opførelser. Der har været vist 34 Dostojevskij-forestillinger i teateråret fordelt på hele teatertrilogien, ”Et latterligt menneskes drøm”, ”Den sagtmodige” og ”Drengen”, der havde urpremiere i september. Herudover har der været afholdt flere særlige teater-arrangementer ”Vinter med Dostojevskij” med foredrag, debat og perspektivering. Alle teaterforestillingerne kredser om livets helt store spørgsmål om godt og ondt og også om de tanker, som et dødsfald sætter i gang.

Belægningsprocenten på teatersæderne i Kapellet er meget høj (over 90 %), og en stor del af teatergæsterne er unge under 25 år.

Skuespiller Viktor Melnikov medvirkede i P1-programmet ”Russerne kommer”. Programmet blev sendt langfredag. Hør det her: https://www.dr.dk/radio/p1/russerne-kommer/russerne-kommer-forstand-og-foelelser

”Skyggen – en kammeropera af Aya Yoshida” blev uropført i Kapellet og spillede to helt udsolgte forestillinger i november måned. Værket var inspireret af H.C. Andersens eventyr, ”Skyggen” (1847) og blev opført i anledningen af den officielle markering af 150-året for de diplomatiske relationer mellem Danmark og Japan. Forestillingen var skabt i et samarbejde mellem danske og japanske kunstnere, komponisten Aya Yoshida, kalligrafen Suitou Nakatsuka og videodesigner Magnus Pind Bjerre, dansk kunstner med base i New York.

 

KULTURNATTEN

Kulturnatten på ASSISTENS er en af Centrets helt store, årlige begivenheder, en aften der også altid tiltrækker mange udenlandske gæster. Nattens sanseoplevelser af bynatur, lyd, lys og performance kan opleves på tværs af sproglige barrierer. Mange lokale nørrebro’ere lægger også vejen forbi kirkegården. Den velkendte kirkegård er på Natten anderledes og fortryllet med lysets fremhævelse og afsøgning af vækster, træer, smedejernsgitre og gravmæler. Kirkegårdens meget store hængebøg indgår altid i Kulturnattens scenografi. I 2017 med korsang under de nedhængende grene, der når næsten til jorden, og skaber en naturens katedral. Gjalderkoret under ledelse af Helle Thun forstærkede stemningen. Kapellets hovedskib var igen i 2017 en ”overgangszone” fra Kapelpladsens oplyste rum til kirkegårdens mørke. I hovedskibet kunne gæsterne opleve en lydinstallation med Brian Enos musik. Ude på kirkegården havde vi valgt at præsentere nogle af de mange film, der nu er færdigproduceret. I hverdagen gør filmene diskret opmærksom på sig selv ved de små skilte med QR-koder ved gravene. På Kulturnatten havde vi placeret store udendørs skærme ved de gravsteder, hvor filmens hovedperson ligger begravet – og med filmens lydspor fra store højtalere. Skuespillere var trådt ud af filmene og gik rundt blandt publikum.

Først på aftenen havde vi særligt fokus på børnene. Carl Quist Møller gæstede Kapellet med den visuelle historiefortælling, ”Supertissebrandmanden” med musikledsagelse af Sunding.

Flere end 3.000 gæster deltog i Kulturnatten. Natten er muliggjort med støtte fra to puljer under Foreningen Kulturnatten, puljen til Lysprojekter og puljen til Særarrangementer.

 

MINDESAMMENKOMSTER

Vi er vant til at træffe individuelle valg. Retten til at forblive unikke, tager vi med os, også når det gælder det, der skal ske ved et dødsfald. Hvor man tidligere mente, at ”One size fits all” og ”vi gør som man plejer”, bliver der nu i større og større grad lagt vægt på, hvad den afdøde selv har givet udtryk for af ønsker til sin sidste afsked. Mens denne beretning skrives, er der stor offentlig opmærksomhed på de valg, som HKK Prins Henrik har truffet i forbindelse med sin død. Et brud med traditionen om balsamering og hensættelse i sarkofag til fordel for kremering med efterfølgende deling af asken til askespredning over de danske farvande og nedsættelse i den kongelige have i Fredensborg. Et moderne valg, der helt i tråd med tidens tendenser, spejler den afdødes interesser og tilhørsforhold.

Ønsker om det individuelle valg sætter også sit præg på aktiviteterne i Kulturcentret ASSISTENS.

Kapellet, der jo som bygning er skabt til dette formål for 150 år siden, har i 2017 lagt ramme om en række mindehøjtideligheder, hvor den afdøde efterfølgende er blevet jordfæstet eller urnenedsat på Assistens Kirkegård. Fra den lille mindesammenkomst for den allernærmeste familie ved et barnedødsfald til det store, spektakulære ”Peter Bastian Memorial” med 600 deltagere. Peter Bastian blev bisat fra Løgumkloster, men fik i forbindelse med urnenedsættelsen på kirkegården, endnu en stor mindesammenkomst med familie og vennekreds i Kapellet.

Med mindehøjtideligheder i Kapellet spejler Centrets aktiviteter nu alle kirkegårdens tre funktioner: Begravelsesplads, historisk kirkegård/ museum og bynatur/ park. Mindesammenkomsterne og kontakten til de pårørende giver endvidere helt ny empiri til den igangværende forskning om Dødens Iscenesættelse. Med en aktiv kirkegårdsdrift lige uden for døren og samtaler med de pårørende i Kapellet, får vi indsigt i, hvordan begravelseskulturen udfolder sig på en moderne storbykirkegård.

 

DET SKETE OGSÅ

”Gothic Sunday” uhyggelige historier fra ASSISTENS med fortæller Christoffer Jørgensen og sanger Elisabeth Børch hen over sommeren.

Kulturcentret ASSISTENS blev nomineret til ”Liv & Død Prisen” – ikke mindre end 3 gange – blandt andre indstillet til prisen af tidligere formand for Etisk Råd, Ole Hartling.

ASSISTENS var blandt de 10 nominerede til Golden Days Københavnerkanon, indstillet af tidligere overborgmester, minister og EU-kommissær Ritt Bjerregaard

H.C. Andersen Samfundet har afholdt oplæsningsarrangementer hos os.

Kulturcentret danner nu fast ramme om uddannelsen af naturguider i DN, Danmarks Naturfredningsforening.

Teambuilding blandt andre for foreningen ”Sex & Samfund”.

Kirkegårdens sansebede, der er anlagt i et samarbejde mellem Centret og gartner Sandberg, indgår nu i Nørrebro Byhavefestival.

 

Medvirken i artikler og radio- og tv-programmer:

Gitte Lunding i: ”Levande liv mitt i stillheten”, temanummer af Tidskriften Stad, Movium, SLU

I Zetlands artikel om nye gravstedstender. Læs den her: henvisning

I tidsskriftet ”Kirkegården”, temanummer om ”Kirkegård for de levende”: henvisning

Omviser og poet Christian Kronman i tv-programmet ”Bos lille Kulturhjørne” på kanal Hovedstaden.